Co je reklama?

Reklama je forma marketingu, která se snaží přilákat pozornost zákazníků k určitému produktu nebo službě a vzbudit v nich zájem o nákup. To se děje prostřednictvím různých médií, jako jsou televize, rozhlas, tisk, billboardy, internet a další. Reklama má za cíl představit produkt nebo službu v co nejlepším světle a vysvětlit, jak může být prospěšný pro spotřebitele. Cílem reklamy je také podpořit image značky a budovat loajalitu zákazníků.

www.SdilenaMapa.cz

Sdílená mapa