Jak postupovat

Nejprve je třeba přidat vaši stránku, na které chcete prodávat reklamní prostor.

Druhým krokem je vytvoření prostoru (plochy) a formátu reklamního prostoru. Po odeslání se vám zobrazí 3 možnosti, kterými lze umístit tento prostor, kde se budou zobrazovat reklamy, na vaši stránku. Používáte-li WordPress, stáhněte si z nástěnky plugin, který vám umožní používat Shortcode na vaší stránce. Další možností je vložení kódu jako Iframe nebo PHP kód. Reklamu je tedy možné prodávat téměř na všech stránkách.

Třetím krokem je vytvoření reklamy, která se bude v prostoru (ploše) zobrazovat. Ověříte tím, že se na vaší stránce bude reklama klientů zobrazovat tak, jak má. Můžete pochopitelně vložit i svoji reklamu, která se zobrazí ve vybraném prostoru.[